Защо да участвате

Конференцията поставя най – актуалните проблеми на транспортната инфраструктура и предлага решения, чрез взаимовръзка между администрацията, науката и бизнеса. Форумът е място на излагане на идеи и решения и обсъждането им със широк спектър висши ръководители от сектора.

Избери валута