• проф. д-р инж. Иван МАРКОВ– Ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • инж. Дончо АТАНАСОВ – Председател на Управителния съвет на Агенция “Пътна Инфраструктура”
 • Николай НАНКОВ – Министър на Регионалното развитие и благоустройството
 • Ивайло МОСКОВСКИ – Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • проф. д.ик.н. инж. Николай МИХАЙЛОВ – Ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения", Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • инж. Илиян ТЕРЗИЕВ – Председател на Управителния съвет на КСБ
 • проф. д-р инж. Стоян БРАТОЕВ – Изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД

 

 • проф. д-р инж. Иван ТРИФОНОВ - катедра "Пътища и транспортни съоръжения", Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • проф. д-р инж. Петър СТЕФАНОВ – катедра "Пътища и транспортни съоръжения", Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • проф. д-р инж. Румен МИЛАНОВ – катедра "Пътища и транспортни съоръжения”, Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • проф. д-р Владимир ТОДОРОВ – Декан на Факултета по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • доц. д-р инж. геол. Ивайло ИВАНОВ – Зам. декан по учебната дейност, Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • проф. д-р инж. Стойо ТОДОРОВ – Зам. ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • проф. д-р инж. Славейко ГОСПОДИНОВ – Зам. ректор по учебна дейност, качество и акредитация, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • Даринка ПЪРВАНОВА-ЛАЗАРОВА – Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • инж. Милен МИНЧЕВ – Главен експерт към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • инж. Веселин ДИМИТРОВ – Директор на "Институт по пътища и мостове"
 • инж. Росен КОЛЕЛИЕВ – Член на Управителния съвет и председател на секция "Инженерна инфраструктура", Камара на строителите в България
 • Мирослав МАНОЛОВ – Член на Управителния съвет на Камара на строителите в България и Председател на секция "Транспортна инфраструктура"
 • инж. Стефан ЧАЙКОВ – Председател на Управителния съвет на Българска браншова камара "Пътища"
 • инж. Лазар ЛАЗАРОВ – Изпълнителен директор на Българска браншова камара "Пътища"
 • д-р Николай ИВАНОВ – Председател на Управителния съвет на Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност
 • инж. Румен МИХАЙЛОВ – Председател на Управителния съвет на Българска Асоциация Интелигентни Транспортни системи
 • арх. Петър ДИКОВ – "Институт за градско планиране" АД
 • инж. Евгени ЧАЧЕВ – Член на Управителния съвет на Български форум за транспортна инфраструктура
 • инж. Ангел ДЖОРГОВ - Зам. началник "Инвестиционна дейност", "Метрополитен" ЕАД
 • инж. Кирил ЗАЙКОВ – Зам. изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД
 • инж. Боян ДЕЛЧЕВ – Изпълнителен директор на "Трейс Груп Холд" АД
 • Йордан ЙОНОВ – Главен инженер, „Геострой“ АД
 • инж. Георги ДИМОВ – Управляващ директор на „АСО строителни елементи“
 • инж. Петър ПЕТРОВ – HTI България
 • инж. Калин КАЛЧЕВ – Фирма "Алве консулт" ЕООД
 • Венета КРЪСТЕВА -  Управляващ партньор на "Градът Медиа Груп"
 • Михал Беднарек – Председател на Управителния съвет на Българо-полска търговско промишлена камара
 • Стоян БЪЧВАРОВ – Сенатор на Факултета по транспортно строителство, Студентски съвет, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • д-р инж. Ванина ПОПОВА – катедра "Пътища и транспортни съоръжения", Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • д-р инж. Ирена СУЛАЙ – катедра "Пътища и транспортни съоръжения", Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • инж. Марин ДОНЧЕВ – катедра "Пътища и транспортни съоръжения", Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • инж. Грета ГЕОРГИЕВА – катедра "Пътища и транспортни съоръжения", Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • инж. Христо ГРОЗДАНОВ – катедра "Пътища и транспортни съоръжения", Факултет по транспортно строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София
 • инж. Десислава ПАУНОВА