• проф. д.ик.н. инж. Николай МИХАЙЛОВ – Председател на УС на СБФТИ и Ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • проф. д-р инж. Иван МАРКОВ – Ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия"
 • доц. д-р инж. Ивайло Иванов - Декан на Факултет по транспортно строителство ;
 • Георги Терзийски – Председател на УС на Агенция “Пътна Инфраструктура”;
 • инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“;
 • проф. д-р инж. Стоян БРАТОЕВ – Изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД;
 • Валентин Николов - Изпълнителен директор на КСБ;
 • инж. Стефан ЧАЙКОВ – Председател на УС на Българска браншова камара "Пътища";
 • инж. Павел Диковски – Член на УС на Българска браншова камара "Пътища";
 • д-р Николай ИВАНОВ – Председател на УС на Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност;
 • д-р инж. Иван Кацаров – Изпълнителен директор на СБФТИ, PIARC Bulgaria;
 • арх. Петър ДИКОВ – "Институт за градско планиране" АД;
 • инж. Георги ДИМОВ – Управляващ директор на „АСО строителни елементи“;
 • инж. Петър ПЕТРОВ – HTI България;
 • проф. д-р инж. Румен Миланов - катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • проф. д-р инж. Петър Стефанов - катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • проф. д-р инж. Юлиан Тотев - катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • доц. д-р инж. Лазар Георгиев - катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • доц. д-р инж. Петър Николов - катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • д-р инж. Христо Грозданов - катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • инж. Грета Георгиева - катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • д-р инж. Ванина Кацарова – катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • д-р инж. Ирена Сулай - катедра "Пътища и транспортни съоръжения";
 • инж. Калин Калчев - катедра "Пътища и транспортни съоръжения"