• проф. д.ик.н. инж. Николай МИХАЙЛОВ – Председател на УС на СБФТИ;
 • проф. д-р инж. Иван МАРКОВ – Ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия"
 • д-р инж. Христо Грозданов – Институт по транспортно строителство и инфраструктура
 • доц. д-р инж. Ивайло Иванов - Декан на Факултет по транспортно строителство към УАСГ / Катедра „Геотехника“
 • доц. д-р инж. Лазар Георгиев – Заместник декан на Факултет по транспортно строителство към УАСГ / Катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
 • доц. д-р инж. Петър Николов - Ръководител на Катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към УАСГ
 • доц. д-р инж. Андрей Тоцев – Ръководител на Катедра „Геотехника“ към УАСГ
 • проф. д-р инж. Милчо Лепоев Ръководител на Катедра „Железници“ към УАСГ
 • Георги Терзийски – Председател на УС на Агенция “Пътна Инфраструктура”
 • инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“
 • проф. д-р инж. Стоян БРАТОЕВ – Изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД
 • Валентин Николов - Изпълнителен директор на КСБ
 • инж. Кирил Станчев - "Институт по транспортно строителство и инфраструктура"
 • инж. Стефан ЧАЙКОВ – Председател на УС на Българска браншова камара "Пътища"
 • инж. Павел Диковски – Член на УС на Българска браншова камара "Пътища"
 • д-р Николай ИВАНОВ – Председател на УС на Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност
 • д-р инж. Иван Кацаров – Изпълнителен директор на СБФТИ, PIARC Bulgaria
 • арх. Петър ДИКОВ – "Институт за градско планиране" АД
 • проф. д-р инж. Румен Миланов - катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
 • инж. Калин Калчев - катедра "Пътища и транспортни съоръжения" / Алве Консулт