Програма

Четвъртък

1 Октомври 2020

14:30-15:00ч. – Откриване

Модератор: проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – Председател на организационния комитет на Конференцията / Председател на УС на Сдружение „БФТИ“

 

проф. д-р инж. Иван Марков

Председател на организационния комитет на Конференцията / Ректор на УАСГ

доц д-р инж. геол. Ивайло Иванов

Декан на Факултет по транспортно строителство към УАСГ

Фабрицио Дзарконе

Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, Европа и Централна Азия

Анжелина Тотева

Заместник-председател на ДА “Безопасност на движението по пътищата“

Георги Терзийски

Председател на УС на АПИ

 

I Сесия – Дигитализация – актуално или необходимо

Модератор: инж. Николай Станков – Съветник по Дигитализация в строителството на Министъра на МРРБ

 

15:00-15:15 – Дигитална трансформация чрез BIM: съвети за колективен национален и трансевропейски подход

доц. д-р Мохамед Касем, Northumbria University in Newcastle

15:15-15:30 – Оценка на стимулите и пречките пред построяването на информационно моделиране за магистрални схеми

д-р Робърт Ийди, Ulster University, Северна Ирландия

15:30-15:45 – Информация за предприетите действия по дигитализация на строителния сектор в Република България

инж. Николай Станков, Съветник по Дигитализация в строителството на Министъра на МРРБ

15:45-16:00 – Всички пътища водят към дигитализацията: митове и реалност

Георги Брашнаров , Немечек

16:00-16:15 – Дигитализация в строителството: традиции със скок в бъдещето

Георги Ранделов, Управляващ партньор GR Consulting

16:15-16:30 – ЕРП системи в сектора

Чудомир Моневски, CEO, Plana Solutions

 

II Сесия – Транспортни съоръжения и геотехника

Модератор: доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов – Декан на Факултет по транспортно строителство

 

16:30-16:45– Оптимизиране на безопасността при взривни и динамични дейности в транспортното строителство

инж. Хрисимир Христов; проф. д-р инж. Николай Жечев , МГУ “Св. Иван Рилски“

16:45-17:00– Приложение на конструкции от вълнообразна стомана в тунелното строителство

инж. Йонко Добрев, Виакон България

17:00-17:15– Иновативни и безопасни решения за изпълнение на инфраструктурни съоръжения

инж. Георги Димитров, PERI България

17:15-17:30– Иновации и висока производителност от световния лидер в строителната техника JCB

Светослав Цанов, Търговски директор, CML България

17:30-17:45– Комбинирани пътни мостове – специфика, приложимост в България, преимущества

доц. д-р инж. Цветан Георгиев, УАСГ, Катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“

17:45-18:00 – Определяне на носещата способност на пилоти чрез корелация от SPT и CPT

доц. д-р инж. Андрей Тоцев, УАСГ

18:00-18:15 – Изпитване на наклона на дълбоки основи (пилоти и др.)

д-р Йорам Амир, Piletest

18:15-18:30 – Проектиране и анализ с геотехнически софтуер GEO 5 на локалното слягане под фундаментна плоча на сграда над разширение на метролиния U5 в Мюнхен

инж. геол. Мариан Дамянов, ГЕО 5

 

21:30 –„Кабаре и Небе“

 

Петък

2 Октомври 2020

III Сесия – Транспорт, търговия и транспортна инфраструктура

Модератор: Хатем Шахбани – старши специалист по транспорта в Световната банка

 

10:00-10:45 – Диагностика на нетарифните бариери пред транспорта и логистиката в България / Намаляване разходите за транспорта и логистиката в България и по света

Хатем Шахбани, старши специалист по транспорта в Световната банка

10:45-11:00 – Инвестиране в устойчив транспорт по Зелената сделка на Европа

Андреас Бейкос, ръководител на клона на Европейската инвестиционна банка в България

11:00-11:15 – Регионални проекции и проблеми на развитието на пътната инфраструктура в България

проф. д-р Христина Николова, Ръководител катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС

11:15-11:30 – Ефекти и въздействия от пандемията COVID-19 върху дейността на Летище София

Вероника Гъркова, докторант към Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС

11:30-11:45 – Транспортната инфраструктура като важен фактор за привличане на инвестиции в индустриалните зони

Антоанета Барес, изпълнителен директор на НК „Индустриални зони“ ЕАД

11:45-12:00– Инвестиционна ефективност на инфраструктурата срещу корупцията в страните от Западните Балкани – фокус върху Албания

проф. д-р Петрак Мило, финансов съветник на президента на Албания

12:00-12:30 – Дискусия

 

 

IV Сесия – Безопасни пътища

Модератор: проф. д-р инж. Румен Миланов, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

 

14:00-14:15 – Ключови елементи в безопасността на пътната инфраструктура – защо състоянието на пътя не означава състояние на пътната настилка

инж. Иван Табаков, ДА „Безопасност на движението по пътищата“

14:15-14:30 – Безопасност на движението по пътищата по време на работа

д-р Милен Марков, ДА „Безопасност на движението по пътищата“

14:30-14:45 – Осъществяване на контрол с автоматизирани средства и системи и автоматизирана обработка на нарушенията. Интелигентни транспортни системи: повече безопасност чрез иновации

инж. Тихомир Тодоров, ДА „Безопасност на движението по пътищата“

14:45-15:00 – Обезопасяване на мостови съоръжения

инж. Георги Златев, КМВ-системи за пътна сигурност

15:00-15:15 – Пътната безопасност през призмата на интелигентните транспортни системи

инж. Радослав Митев, „Сиском Инженеринг“ АД

15:15-15:30 – Инфраструктурни решения за безопасна и по-добра организация на движението

инж. Гергана Михайлова-Стойчева, община Стара Загора, докторант в катедра „Пътища и транспортни съоръжения, УАСГ

 

 

V Сесия – Качество и нормативни документи

Модератор: Мая Косева – управител на Научноизследователския строителен институт

 

15:00-15:15 – Иновативни инструменти за ускорено изпитване якостта на натиск на цимент и прясно смесен бетон на ранен етап

инж. Ален Нуджаиме, Geotechnical Test Equipment

15:15-15:30 – Публично-частно партньорство

Реджеп Топал, Община Родопи – Пловдив

15:30-15:45 – Определяне на критериите за приложение на технологията „хидравлично стабилизиране на място“ при ремонтите на асфалтови настилки в експлоатация

ас. инж. Марин Дончев, УАСГ; проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, Председател на организационния комитет на Конференцията / Председател на УС на Сдружение „БФТИ“

15:45-16:00 – Преброяване на движението

инж. Борис Йоцов, докторант; доц. д-р инж. Весела Филопова, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

16:00-16:15 – Отговорното прилагане на Регламент (ЕС) №305/2011 - осигуряване на устойчива безопасност на транспортната инфраструктура

инж. Благовеста Шинева, Управител на Център за изпитване и европейска сертификация

 

 

16:15 – Заключителна сесия, приемане на Декларация на участниците

Модератор: д-р инж. Христо Грозданов – главен секретар на Конференцията / „ИТСИ“ ООД

 

20:00 – Официална вечеря „Под звездите“

 

Събота

3 Октомври 2020

Закуска

 

Check-out