Водеща тема: България и Балканите - свързаност

Четвъртък

10 Октомври 2019
 • 12:00 – 14:00 – Настаняване и регистрация
 • 14:30 – 15:00 ОТКРИВАНЕ

  Модератор: проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения", УАСГ; председател на СБФТИ, Национален комитет към PIARC

 • I-ва Сесия – МИСИЯ „БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА“

  Модератор: проф. д-р инж. Румен Миланов, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

 • 15:00 - 15:15 Ефективни решения за повишаване на безопасността на пътищата

  Малина Крумова, председател на Държавна aгенция „Безопасност на движението по пътищата“

 • 15:15 – 15:30 Споделяне на опит и експертиза за пътната безопасност между държавите

  Д-р Алан Рос, проф. д-р инж. Кръсто Липовац, Международен център по пътна безопасност

 • 15:30 – 15:45 Транспортна свързаност на Балканите и политики за пътна безопасност

  Андреас Бейкос, Управляващ офиса на Европейската инвестиционна банка в България

 • 15:45 – 16:00 Нормативни промени, свързани с подобряване на безопасността на движението по пътищата

  Инж. Иван Табаков, Агенция Пътна инфраструктура

 • 16:00 – 16:15 VMS Системи за пътища – поле на приложение, важни характеристики и интелигентни функции

  Инж. Милан Маркович, DMV, Р. Сърбия

 • 16:15 – 16:30 Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност

  проф. д-р Христина Николова; Дина Цоневска, УНСС, PIARC

 • II-ра Сесия – „УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

  Модератор: проф д-р Христина Николова, УНСС, PIARC

 • 16:30 – 16:45 Приоритизиране и подготовка на жизнеспособни и приемливи проекти за транспортна инфраструктура

  Хатем Шахбани, Световна банка

 • 16:45 - 17:00 Китай и Балканите - приоритети и политики в инвестициите в транспортната инфраструктура

  Лиу Дзиенфън, Управител на Българския офис на China Communications Construction Company Ltd.

 • 17:00 – 17:15 Обществени поръчки в транспортното строителство, фокусирани върху качество и иновации

  Д-р инж. Павол Ковачик, Президент на Асоциацията на строителните предприемачи, Словакия

 • 17:15 – 17:30 Умни градове и автономни автомобили – бъдещето на пътищата

  Тим Силвестър, Управител на Integrated RoadWays, САЩ

 • 17:30 – 17:45 Надграждане на българската „ТОЛ система“ до „Интелигентна транспортна система“

  Д-р инж. Атанас Ташков, ВТУ "Тодор Каблешков"

 • 17:45 – 18:00 Перспективи за развитие на летище София като стратегически инфраструктурен обект

  Вероника Гъркова, УНСС

 • 18:00 – 18:15 Автомагистрала “Дунав – Егея”

  Инж. Румен Марков, “Лардж Инфрастръкчър Проджектс” ООД

 • 20:00 – 22:00 Вечеря в основния ресторант на хотела
 • 22:00 - Програма в бара на хотела

Петък

11 Октомври 2019
 • III-та Сесия – „АСФАЛТ И АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ“

  Модератор: инж. Калин Калчев, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ, PIARC

 • 10:00 – 10:15 Армиране на асфалтови настилки за безопасност на инфраструктурата

  Д-р инж. Степан Бохус, Технически университет Бърно, Чехия

 • 10:15 – 10:30 Асфалто-армиращи геомрежи Адфорс ГласГрид, повишаващи експлоатационния живот на асфалтовите настилки

  Айдоган Касперов, Адфорс

 • 10:30 – 10:45 Особености при концепция на асфалтова смес за износващ пласт с шлака

  Проф. д-р инж. Лейла Шакър, Университет Щутгарт

 • 10:45 – 11:00 Армиране на асфалт. Технически и устойчиви решения за рехабилитация на пътища

  Инж. Фабиана Лайте-Гембус, Хюскер

 • 11:00 – 11:15 Решения за пътното строителство

  Боян Георгиев, Евоник

 • IV-та Сесия – "СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ"

  Модератор: инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“

 • 11:15 – 11:30 BIM технологията и приложението ѝ в проектиране на транспортна инфраструктура

  Леон Лебан, CGS Labs, Словения

 • 11:30 – 11:45 Оценка на въздействието върху околната среда на иновативни технологии за изграждане на транспортни съоръжения

  Д-р инж. Бранимир Братоев, Виакон България

 • 11:45 – 12:00 Инфраструктурни решения от PERI

  Инж. Александър Савов; инж. Стоян Пенев, PERI България

 • 12:00 – 12:15 Шумозащитни системи за пътища и железници

  Паула Будна, World Acoustic Group

 • 12:15 – 12:30 Акустични екрани GDG – ефективна защита от шума

  Антония Живкова, GDG Acoustic

 • V-та Сесия – "ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ГЕОТЕХНИКА"

  Модератор: Д-р инж. Иванка Топурова, PIARC

 • 14:15 – 14:30 Железопътни системи с голям капацитет в Белград - метро и градска железница

  Инж. Нада Милутинович, инж. Милоня Миланович, Белградско метро и трамвай

 • 14:30 – 14:45 Почвени анкери

  Доц. д-р инж. Андрей Тоцев, УАСГ

 • 14:45 – 15:00 Реконструкция на мостове - особености на нормативната база

  Д-р. инж. Иванка Топурова, УАСГ, PIARC

 • 15:00 - 15:15 Специфични изисквания към геоложките проучвания на склонове за нуждите на транспортното строителство

  Доц. д-р инж. Ивайло Иванов, УАСГ

 • 15:15 - 15:30 Изпълнение на мостови съоръжения по метода на конзолно бетониране – магистрала Кичево – Охрид, Северна Македония

  Инж. Иван Бръмбаров, УАСГ

 • VI Сесия – „ПОДДЪРЖАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

  Модератор: проф. д-р инж. Петър Стефанов, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

 • 15:30 – 15:45 Въпроси и решения при практическото приложение на ограничителни системи за пътища

  Инж. Георги Златев, КМВ – Системи за пътна сигурност

 • 15:45 - 16:00 Сравнение на асфалтови смеси в България и чужбина

  Инж. Борис Йоцов, УАСГ

 • 16:00 – 16:15 Алтернативни методи / подходи и съоръжения при избора на шумозащита

  Теодора Славчева – Семерджиева - УАСГ

 • 16:15 – 16:30 120 Години НИСИ – Възможности и перспективи

  Мая Косева, Управител на НИСИ

 • 16:30 – 16:45 24/7 копирни услуги за бизнеса и тенденции в дигиталния печат на рекламни материали

  Борислав Рангелов, Управител на Copycom Bulgaria

 • 16:45 – 17:15 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ - Дискусия и закриване на Конференцията

  Модератор: инж. Павел Диковски, ББК "Пътища"

 • 20:00 Официална вечеря