Сборник с доклади от XII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – 2019 г.

Алтернативни методи, подходи и съоръжения при избора на шумозащита
Стр. 71-78 | Автор: Инж. Теодора Славчева-Семерджиева

Европейски опит при избор на стандартни шумозащитни съоръжения – шумозащитни стени
Стр. 79-86 | Автор: Инж. Теодора Славчева-Семерджиева

Сравнение на асфалтови смеси в България и чужбина
Стр. 87-95 | Автор: Весела Филипова, Борис Йоцов

Транспортно строителство при защитени територии
Стр. 96-102 | Автор: Момчил Якимов, Иван Якимов

Специфични изисквания към геоложките проучвания на склонове за нуждите на транспортното строителство
Стр. 103-110 | Автор: Ивайло Иванов

The value of external road accidents costs in Bulgaria
Стр. 111-121 | Автор: Senior assistant professor dipl eng dr. Hristo Grozdanov

Европейска транспортна инфраструктура. Обзор на методите за класификация на основни транспортни коридори
Стр. 122-131 | Автор: Ванина Кацарова

ARSA – Нов модел за анализ и оценка на пътната безопасност на кръстовища в градска среда
Стр. 132-141 | Автор: Иван Кацаров

Определяне на носещата способностт на почвени анкери
Стр. 142-147 | Автор: Андрей Тоцев

Определяне на свободната дължина на почвени анкери
Стр. 148-154 | Автор: Андрей Тоцев

Издател:
Институт по транспортно строителство и инфраструктура ООД
ул. Илиянци 78, София
ISSN 2683-0752

its-new-logo-s1