Пакет за Генерален Спонсор

Презентация в сесия по избор. Ако Спонсорът избере техническа или научна презентация, същата ще бъде позиционирана в сесия според темата

Щанд в лобито пред конферентната зала ( до 8 кв.м. ). Спонсорът има право на втори избор ( след Партньорите ) за позициониране на собствен или предоставен от Организаторите щанд

Организаторът ще постави рекламни материали, предоставени от Спонсора, в официалната папка на Конференцията, която ще се раздаде на всеки участник

Спонсорът ще получи четири безплатни покани

Сертификат за Генерален спонсор

Спонсорът ще получи три ВИП места в конферентната зала. Първи ред до Партньорите

Интервю или рекламен материал в официалния сайт на Конференцията ( преди събитието )

Фирменото лого ще бъде на официалната програма

Фирменото лого ще бъде поставено в сайта на конференцията, в раздела за Генерални спонсори

Фирменото лого ще бъде на официалната програма

Фирменото лого ще бъде на официалните банери

Фирменото лого ще бъде на официалната папка на Конференцията

Фирменото лого ще бъде на гърба на баджа

Спонсорът може да позиционира свой собствен банер в конферентната зала

Спонсорът може да позиционира свои банери в лобито на хотела

Пакет за Спонсор

Презентация в сесия според възможността на програмата. Ако Спонсорът избере техническа или научна презентация, същата ще бъде позиционирана в сесия според темата

Щанд в лобито пред конферентната зала ( до 4 кв.м. ). Спонсорът има право на трети избор ( след Партньорите и Генералните спонсори ) за позициониране на собствен или предоставен от Организаторите щанд

Организаторът ще постави рекламни материали, предоставени от Спонсора, в официалната папка на Конференцията, която ще се раздаде на всеки участник

Спонсорът ще получи две безплатни покани

Сертификат за Спонсор

Фирменото лого ще бъде поставено в сайта на конференцията в раздела на спонсорите

Фирменото лого ще бъде на официалната програма

Фирменото лого ще бъде на официалните банери

Спонсорът може да позиционира свой собствен банер в конферентната зала

Спонсорът може да позиционира свои банери в лобито на хотела

Базов Пакет

Щанд в лобито пред конферентната зала (до 4м2). Право на избор (след Партньорите и Спонсори) за позициониране на собствен или предоставен от Организаторите щанд

Организаторът ще постави рекламни материали, предоставени от участника, в официалната папка на Конференцията, която ще се раздаде на всеки участник.

Участникът ще получи две безплатни покани.

Участникът може да позиционира свой собствен банер в конферентната зала.

Участникът може да позиционира свои банери в лобито на хотела.