Най-голямата конференция на Балканите

Конференцията е най – големият ежегоден форум по транспортна инфраструктура на Балканския полуостров. Основна цел на организаторите е да създадат устойчива връзка администрация – наука – бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит, ноу-хау и технологии между участниците.

В последните 16 години Конференцията, поставяйки най – актуалните проблеми, си извоюва правото да променя дневния ред в сектора.

Тази година за първи път сборника на Конференцията ще бъде публикуван като отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в в Web of Science (CPCI) и др.

През 2023 г. ще бъдат разгледани най – сериозните предизвикателства в процеса по проектиране, строителство и управление на транспортната инфраструктура.

С основен акцент върху :

  • Пътна Безопасност
  • Дигитализация и изкуствен интелект
  • Стратегическа инфраструктура
  • Рециклирани строителни материали и екология
  • Технологии
  • Нормативни документи
  • Геотехника

Организатори

Под патронажа на

Организационен комитет

Председатели

Организационен секретар

Организационен секретар

Членове

Избери валута