Най-голямата конференция на Балканите

Конференцията е най – големият ежегоден форум по транспортна инфраструктура на Балканския полуостров. Основна цел на организаторите е да създадат устойчива връзка администрация – наука – бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит, ноу-хау и технологии между участниците.

В последните 16 години Конференцията, поставяйки най – актуалните проблеми, си извоюва правото да променя дневния ред в сектора.

Тази година за първи път сборника на Конференцията ще бъде публикуван като отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в в Web of Science (CPCI) и др.

През 2023 г. ще бъдат разгледани най – сериозните предизвикателства в процеса по проектиране, строителство и управление на транспортната инфраструктура.

С основен акцент върху :

  • Пътна Безопасност
  • Дигитализация и изкуствен интелект
  • Стратегическа инфраструктура
  • Рециклирани строителни материали и екология
  • Технологии
  • Нормативни документи
  • Геотехника

Организатори

Под патронажа на

Организационен комитет

Председатели

Организационен секретар

Организационен секретар

Членове

Избери валута
Проф. д-р инж. Иван Марков

Ректор на УАСГ

Проф. д.ик.н инж. Николай Михайлов

Председател на УС на Сдружение „БФТИ“ и председател на Научния съвет към Институт по транспортна инфраструктура

Д-р инж. Христо Грозданов

Управител на Институт по транспортна инфраструктура

арх. Иван Шишков

Министър на РРБ

Малина Крумова

Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Проф. д-р инж. Стоян Братоев

Изпълнителен директор на Метрополитен

Христо Алексиев

Служебен заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

Доц. д-р Николай Цонков

Изпълнителен директор на Сдружение „БФТИ“

Д-р Николай Иванов

Председател на УС на ББАПБ

Инж. Валентин Николов

Изпълнителен директор на КСБ

Генчо Керезов

заместник кмет на Столична Община

Нина Вълчева

Бау Академи

др. инж. Анатоли Андреев

УНСС. Експерт по енергийна сигурност