За конференцията

Най-голямата конференция на Балканите

Конференцията е най – големия ежегоден форум по транспортна инфраструктура на Балканския полуостров. Основна цел на организаторите е да създадат устойчива връзка администрация – наука – бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит, ноу-хау и технологии между участниците.

В последните 15 години Конференцията, поставяйки най – актуалните проблеми, си извоюва правото да променя дневния ред сектора. През 2022г. отново ще бъдат поставени най – сериозните предизвикателства към сектора с основен акцент върху промяната на нормативната и законодателна среда в България и ЕС, с цел подобряване на пътната безопасност, постигане на желаните нива на комфорт и уницифициране на минималните изискванията на територията на Европейския съюз.

Организатори

Под патронажа на

Организационен комитет

Председатели

Организационен секретар

Организационен секретар

Членове

Избери валута
Проф. д-р инж. Иван Марков

Ректор на УАСГ

Проф. д.ик.н инж. Николай Михайлов

Председател на УС на Сдружение „БФТИ“ и председател на Научния съвет към Институт по транспортна инфраструктура

Д-р инж. Христо Грозданов

Управител на Институт по транспортна инфраструктура

арх. Иван шишков

Министър на РРБ

Малина Крумова

Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Проф. д-р инж. Стоян Братоев

Изпълнителен директор на Метрополитен

Иво Иванов

Председател на УС на АПИ

Христо Алексиев

Служебен заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

Доц. д-р Николай Цонков

Изпълнителен директор на Сдружение „БФТИ“

Д-р Николай Иванов

Председател на УС на ББАПБ

Инж. Валентин Николов

Изпълнителен директор на КСБ

Генчо Керезов

заместник кмет на Столична Община

Нина Вълчева

Бау Академи