Правила за изготвяне на доклад

Изтеглете формуляр с правилата за оформяне и допустимост на докладите/статиите в Конференцията 

Научно жури

1. Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – България, Председател на УС на СБФТИ, Национален комитет на България към PIARC; Ръководител на Катедра “Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

2. Проф. д-р инж. Стоян Братоев – България, Изпълнителен директор на „Метрополитен ЕАД“

3. Проф. д-р инж. Маурицио Тира – Италия – Ректора на Университета в Бреша

4. Проф. д-р инж. Андрей Лепавцов – Македония, Университет Св. Св. Кирил и Методий, Скопие

5. Проф. д-р инж. Горан Мийоски – Македония, Ръководител Катедра „Пътища“, Университет Св.Св. Кирил и Методий, Скопие

6. Проф. д-р инж. Лейла Шакър – Германия, Ръководител на лабораторията по Пътища, Университет за приложни науки HFT Щутгарт

7. Проф. д-р инж. Луц Гасперс – Германия, заместник-ректор на Университет за приложни науки HFT Щутгарт

8. Д-р инж. Степан Бохус – Чехия, Saint – Gobain Adfors

9. Д-р инж. Павол Ковачик – Словакия, Генерален директор на Държавна агенция за пътища и магистрали на Чехия

10. Проф. д-р инж. Бранислав Ивкович – Сърбия, Белградски университет

11. Проф. д-р Христина Николова – България, Университет за национално и световно стопанство

Избери валута