Правила за изготвяне на доклад

I. Публикация в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“ 

 • Процесът по качване на одобрените статии, рецензиране и редактиране се осъществява посредством платформата Morressier.
 • Статиите се изготвят изцяло на английски език. 
 • Всеки автор има право на публикуване на до 2 статии.
 • Необходимо е присъствено участие по време на Конференцията от поне един от авторите на всяка статия.

Тематични направления:

 1. Road safety
 2. Sustainable materials
 3. Technologies and digitalization
 4. Geotechnics
 5. Road and Railway engineering
 6. Bridges and tunnels
 7. Urban planning and smart cities

Всички статии трябва да попадат в тематиката на „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“. Официалните направления в можете да видите тук.

NB: Финалният преглед и одобрение на материалите се извършва от страна на IOP. 

 • Препоръчителен обем – осем страници съгласно шаблона за оформяне.
 • Срокове:

15.05.2023 г. – Изпращане на заглавие и резюме на статията на conference@institute-tsi.com 
22.05.2023 г. – Получаване на отговор по всички изпратени резюмета.
31.07.2023 г. – Качване на статиите в платформата Morressier.
01.09.2023 г. – Окончателно потвърждение за приемане на статията (вкл. рецензиране, редактиране и корекции от страна на автора, при необходимост).

II. Публикация в сборник с доклади от XVI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, индексиран в НАЦИД

 • Докладите се изпращат на адрес conference@institute-tsi.com 
 • Докладите се изготвят на български или английски език. 
 • Необходимо е присъствено участие по време на Конференцията от поне един от авторите на всяка статия.

Тематични направления:

 1. Пътна безопасност
 2. Устойчиви строителни материали
 3. Технологии и дигитализация
 4. Геотехника
 5. Пътно и железопътно проектиране и строителство
 6. Мостове и тунелни
 7. Стратегическа инфраструктура 
 8. Нормативни документи
 • Препоръчителен обем – осем страници съгласно шаблона за оформяне.
 • Срокове:

15.05.2023 г. – Изпращане на заглавие и резюме на доклада.
22.05.2023 г. – Получаване на отговор по всички изпратени резюмета.
31.07.2023 г. – Изпращане на докладите.
01.09.2023 г. – Окончателно потвърждение за приемане на статията (вкл. рецензиране, редактиране и корекции от страна на автора, при необходимост).

Избери валута