5 ОКТОМВРИ

Регистрация и настаняване в Sol Nessebar Palace 5*

Модератор: Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, Председател на Научния съвет към Институт по
транспортна инфраструктура

Участници:
инж. Десислава Паунова – член на УС на АПИ, Стратегическо развитие на републиканската пътна мрежа
д-р Дина Цоневска – АПИ, Икономическият фактор като ключов при планирането на дейностите по
републиканската пътна мрежа

Участници:
Десислава Топалова – Търговски директор на БМФ Порт Бургас, Развитие на пристанище Бургас като
инфраструктура от стратегическо значение
Инж. Христо Монев – Председател на НС на ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ АД, Дунав мост Видин –
Калафат история и настояще

Участници:
Мария Ангелова – Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Осигуряване на пътната
безопасност в инвестиционния процес
инж. Георги Златев – Изпълнителен директор на КМВ-Системи за пътна сигурност, Положителни тенденции
в приложението на Ограничителните системи в страната

Участници:
Инж. Георги Димитров – Управител на PERI България, „VPS – Революционна система в изграждането на
мостови конструкции”
Thomas Hasslacher – Регионален мениджър в Huesker Group, Geosynthetic Reinforced Walls and Slopes –
Lessons Learnt

Вечеря в основен ресторант

Караоке вечер – бар Вива

6 ОКТОМВРИ

инж. Иванка Топурова, Доц. д-р инж. Петър Николов, УАСГ

Кафе пауза

Проф. д-р инж. Николай Жечев, МГУ „Св. Иван Рилски“

Проф. д-р инж. Чавдар Колев, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Участници:
Eng. Andreas Bugiel – Евроизол, Разширяване на пътни съоръжения и реконструкция на настилки с помощта
DuPont TMTypar® термично свързани геотекстили
Инж. Денислав Велков – Виакон България, Реконструкция на мостови съоръжения с конструкции от
вълнообразна стомана

Участници:
Инж. Николай Попов – Експерт в БИТСА, Дигитализация в процесите на събиране и анализ на данни при
проектиране на нови светлинно регулирани кръстовища
Инж. Николай Димитров – Управител на Геовара, Картиране в 3D чрез безпилотни самолети и скенери и
използване на иновативна геодезическа техника
Д-р Георги Темелков – Директор на Национално тол управление, Влияние на тол системата и перспективи за
развитие

Еng. Angelo Perone – Международен FIDIC експерт, Importance to have FIDIC contract in construction works and
risk allocation under FIDIC
инж. Пламен Соломонов – ИА ОСЕС, Основни проблеми при проверки на ИА ОСЕС по ОП Транспорт и
транспортна инфраструктура

Модератор: д-р инж. Христо Грозданов

Официална вечеря – бар Вива

Получи известие при обновяане на програмата на конференцията
Избери валута