Програма

06 Октомври

Регистрация и настаняване в Sol Nessebar Palace 5*

Модератор: проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Научния съвет към Институт по транспортна инфраструктура

Участници:

Теодор Радонов, Европейска инвестиционна банка
Доц. д-р Николай Цонков, Изпълнителен директор на Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“
Проф. д-р инж. Иван Марков, Ректор на УАСГ
Инж. Иво Иванов, Председател на УС на АПИ
Мария Лазарова, заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Инж. Николай Николов, Заместник председател на УС на КСБ

Модератор: Генчо Керезов, заместник-кмет на Столична Община

 

15:00ч. – 15:15ч.

Николай Недялков, Основател на Tixi

Бъдещето на умната мобилност с Tixi

 

15:15ч. – 15:30ч.

Инж. Никола Димитров, Управител на ГЕОВАРА

Картиране в 3D чрез безпилотни самолети и скенери и използване на иновативна геодезическа техника

 

15:30ч. – 15:45ч.

Красимир Георгиев, Оптибус

 

15:45ч. – 16:00ч.

Инж. Торстен, Швайер Юнекс трафик

Varia – Интегрирана система за управление на тунели и магистрали

 

16:00ч. – 16:15ч.

Иван Антов, Председател на борда на директорите на Център за градска мобилност

Модератор: Албена Добринова, студент УАСГ

16:15ч. – 17:30ч.

 

16:15ч. – 16:45ч.

Инж. Рикардо Де Амико, AMMANN GROUP

AMMANN – решения за устойчиви асфалти

 

16:45ч. – 17:00ч.

Д-р инж. Станислав Дарачев, секция Хидравлика на водните системи, департамент Хидрология към НИМХ

Отводняване на транспортна инфраструктура по време на променящи се климатични условия

 

17:00ч. – 17:15ч.

Д-р инж. Павол Ковачик, Президент на Асоциацията на строителните предприемачи в Словакия

Устойчиво строителство на транспортна инфраструктура, предизвикателства пред пътното строителство

Модератор: проф. д-р инж. Милчо Лепоев

 

17:15ч. – 17:30ч.

Инж. Георги Димитров, Управител на PERI България

Решения на Пери България

 

17:30ч. – 17:45ч.

Инж. Виктория Савова, Сентра

Геотехническо оборудване за наблюдение на инфраструктурни елементи

 

17:45ч. – 18:00ч.

Доц. д-р инж. Андрей Тоцев, Ръководител на Катедра „Геотехника“ УАСГ

Якостни параметри на скални откоси

 

18:00ч. – 18:15ч.

Доц. д-р инж. Ивайло Иванов, Декан на Факултет по транспортно строителство, УАСГ

Специфика и проблеми при инженерно-геоложките проучвания за морско пристанищно строителство

 

21:00ч

Пиано вечер – Клуб Viva

07 Октомври

Workshop Optibus - Управление и оптимизиране на обществения транспорт

Обедна почивка

Модератор: инж. Десислава Паунова, член на УС на АПИ

 

14:00ч. – 14:15ч.

Никола Масара, Майзер

Тенденции в пасивната пътна безопасност

 

14:15ч. – 14:30ч.

Инж. Петър Косев, КМВ-системи за пътна сигурност

Система за управление на възстановителни работи за ограничителни системи

 

14:30ч. – 14:45ч.

Проф. д-р Христина Николова, Ръководител катедра “Икономика на транспорта и енергетиката”, УНСС

Външни разходи за пътна безопасност - икономически и социални аспекти и ефекти

 

14:45ч. – 15:00ч.

Д-р инж. Иван Табаков, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Интегриране на системния подход „Безопасна система“ в управлението на пътищата

 

15:00ч. – 15:15ч.

Д-р Милен Марков, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Ключови показатели за ефективност на политиката по безопасност на движението по пътищата

 

15:15ч. – 15:30ч.

Д-р инж. Станислав Дарачев, Инициативен комитет „Стига жертви“

Взаимодействие между ползватели и собственика на инфраструктура

 

15:30ч. – 15:45ч.

Светлозар Бояджиев и Кристиян Георев, Булавто Груп

Булавто - 30 години успешни решения в транспорта

Модератор: д-р инж. Иван Кацаров, Трансконсулт

 

15:45ч. – 16:00ч.

Джо Филипс, Ръководител на инвестиционния фонд към Инициативата „Три морета“ в Amber Infrastructure Group

Капиталово финансиране на инфраструктура в транспортния сектор

 

16:00ч. – 16:15ч.

Асен Антов, Европейска инвестиционна банка

Нова политика за кредитиране на транспорта

 

16:15ч. – 16:30ч.

Александру Гроник, Министерство на инфраструктурата и регионалното развитие, Република Молдова

Обществена пътна мрежа и програма за рехабилитация на пътищата в Република Молдова

 

16:30ч. – 16:45ч.

Дина Цоневска – Докторант, Катедра “Икономика на транспорта и енергетиката”, УНСС

Икономическа ефективност от внедряване на система за управление на пътища в България

 

16:45ч. – 17:00ч.

Гл. ас. д-р Илия Гътовски - Катедра “Икономика на транспорта и енергетиката”, УНСС

Насоки за развитие на TEN-T мрежата за периода на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 и отражението и върху пътно-шосейната и железопътна инфраструктура в България

 

17:00ч. – 17:15ч.

Инж. Десислава Паунова, член на УС на АПИ

Развитие на стратегическата пътна инфраструктура

Модератор: д-р инж. Христо Грозданов, Институт по транспортна инфраструктура

Участници:

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Научния съвет към Институт по транспортна инфраструктура

Генчо Керезов, заместник-кмет на Столична Община

Теодор Радонов, Европейска инвестиционна банка

Инж. Десислава Паунова, член на УС на АПИ

80 Години от създаване на УАСГ

35 Години от създаване на Факултет по транспортно строителство

15 Години от създаване на Камара на строителите в България

15 Години от създаването на Конференцията

10 Години от създаването на Институт по транспортна инфраструктура

Официална вечеря

Избери валута