Програма

Четвъртък

7 Октомври 2021

11:00ч - 13:00ч Регистрация и настаняване

 

14:00ч - 15:00ч Откриване

Mодератор: проф. д.ик.н инж. Николай Михайлов – Председател на УС на Сдружение „БФТИ“

Доц. д-р арх. Виолета Комитова - Министър на РРБ 

Д-р Даниела Везиева - Министър на Икономиката 

Д-р Лиляна Павлова - Вицепрезидент ЕИБ ( дистанционно )

 

15:00ч - 16:30ч

Сесия „Нормативни документи и пътна безопасност“  

Mодератор: проф. д-р инж. Румен Миланов – Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

 

15:00ч – 15:15ч

инж. Николай Михайлов - Геоконструкт

Падащи камъни - свободни от "правила" и "норми".

 

15:15ч – 15:30ч

Инж. Ралица Рашева - УАСГ

Изисквания за пътната маркировка на национално и европейско ниво и методи за контрол на качествата ѝ.

 

15:30ч – 15:45ч

Инж. Любош Мишак - Screening Eagle / Proceq 

Европейски нормативни документи, пазещи и правещи нашите Пътища безопасни.

 

15:45ч – 16:00ч

Максим Мишенко - Vocord, Russia; инж. Мирослав Зейнелов - Сентра България

Камери и системи за контрол на скоростта и трафика.

 

16:00ч – 16:15ч

инж. Георги Златев – КМВ

Специализиран софтуер за маркиране, ремонт и отчитане на увредени при ПТП СПО.

 

16:15ч – 16:30ч

Инж. Иван Табаков - Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Поглед в историята на нормативните документи, свързани с безопасността на движението в България.

 

16:30ч - 18:15ч

Сесия „Зелена сделка и екология“  

Mодератор: Теодор Радонов – Ръководител на ЕИБ в България

 

16:30ч – 16:45ч 

Теодор Радонов - Ръководител на ЕИБ в България

Климатична банка на ЕС – инвестиция в устойчива транспортна инфраструктура.

 

16:45ч – 17:00ч 

Инж. Денислав Велков - Виакон България

Примери на конструктивни решения за изграждане на транспортни съоръжения от вълнообразна стомана и тяхното въздействие върху околната среда.

 

17:00ч – 17:15ч

Инж. Румен Радев - ХидроПро; инж. Нина Вълчева - БауАкадеми

Иновативна технология в канализационните мрежи. Електродифузната заварка - 100% водоплътност, сигурност и стабилност. Аспекти и рискове в отводняването на пътища при новите климатични условия.

 

17:15ч – 17:30ч 

Инж. Томас Хаслахер

Иновативни геотекстилни бариери срещу замърсяване и тяхното приложения в инфраструктурата – опазване на околната среда без повърхностна обработка.

 

17:30ч – 17:45ч

Радина Сярова - Plana Solutions

Дигитализация на финансовото планиране и бюджетиране в строителните компании.

 

17:45ч – 18:00ч

Инж. Благовеста Шинева - ЦИЕС България

Значението и ползите от Екологичната Продуктова Декларация (EPD).

 

18:00ч – 18:15ч

Станимир Георгиев - ПайпЛайф

Отвеждане, почистване и управление на атмосферните води.

 

20:00ч – 21:30ч – Вечеря

 

21:30ч – Нощен бар с участието на Руслан Мъйнов

 

Петък

8 Октомври 2021

10:00ч - 12:00ч

Сесия „Инициативата „Три морета“ 

 Модератор: доц. д-р Николай Цонков, УНСС

 

10:00ч – 10:15ч

Борислав Българинов - Областен управител на Област Русе; Cristian Anculescu - Vice Chairman of Giurgiu County Council

„Провеждане на активна политика за развитие и сближаване на регионите от и извън ЕС в контекста на геостратегическото значение на Европейски транспортен коридор №9“.

 

10:15ч – 10:30ч

Д-р Антоанета Барес - Изпълнителен директор на НК „Индустриални зони“

Икономически ефекти от развитие на индустриални паркове за регионите.

 

10:30ч – 10:45ч

Георги Чалъков - Областен Управител на Област Ямбол

Разширяване на възможностите за социално и икономическо развитие на Източна България чрез модернизирането на пътната инфраструктура изграждането на железопътна, информационната енергийна свързаност на Р. България с Р. Турция и Р. Румъния коридор Север-Юг.

 

10:45ч – 11:00ч

Инж. Тихомир Борачев - заместник кмет на Община Силистра

Дунав мост Силистра - Кълъраш естествен завършек на скоростен път по направлението "Силистра - Шумен Карнобат - Ямбол - Лесово - Одрин".

 

11:00ч – 11:15ч

доц. д-р Николай Цонков, доц. д-р Камен Петров; гл.ас. д-р Цветелина Берберова-Вълчева, УНСС

Регионалната свързаност и моделиране на инвестиционни политики в черноморския регион.

 

11:15ч – 11:30ч

Инж. Десислава Паунова - АПИ

Развитие на републиканската пътна мрежа с контекста на Инициативата "Три морета".

 

11:30ч – 11:45ч

Илия Лингорски - Главен икономист на ББР

Роля на инвестиционния фонд към Инициативата "Три морета" и предложенията от срещата на върха в София за нов финансов инструмент.

 

12:00ч – 14:00ч Обедна почивка

 

14:00ч - 15:45ч

Сесия „Геотехника и транспортни съоръжения“ 

 Модератор : доц. д-р инж. Ивайло Иванов - Декан на Факултет по транспортно строителство, УАСГ

 

14:00ч – 14:15ч

Джошуа Кийн - RST Instruments; Инж. Мирослав Зейнелов - Сентра

Геотехнически мониторинг за свлачища и инфраструктурни обекти.

 

14:15ч – 14:30ч

Инж. Елена Киелбашинска - Джи Ди Джи Акустик

Съвременни решения в намаляване на шумовото замърсяване.

 

14:30ч – 14:45ч

Инж. Стоян Пенев - Пери България

Безопасно и ефикасно изпълнение на мостови и тунелни съоръжения.

 

14:45ч – 15:00ч

инж. Деян Сосеров, д-р инж. Таня Славова и инж. Красимима Гачевска -  МГУ, св. Иван Рилски

Приложение на виртуална реалност в метростроителството.

 

15:00ч – 15:15ч

Инж. Пламен Василев - УАСГ

Изследвания на натисковите зони при разрушаване на виадукт Ротхоф на автомагистрала А7, Германия.

 

15:15ч – 15:30ч

доц. д-р инж. Андрей Тоцев - Ръководител на Катедра „Геотехника“ към УАСГ

Заздравяване на земната основа под съществуващи фундаменти чрез инжектиране.

 

15:30ч – 15:45ч

Инж. Виктор Побережний - Huesker

Армонасипи в инфраструктурни проекти. Теория и практика. 

 

15:45ч - 17:15ч 

Дискусионна сесия „Иновативни градове“ 

Модератор: Генчо Керезов заместник кмет на Столична Община

Генчо Керезов  -  заместник кмет Столична Община

Красимир Стойчев  -  Община Бургас

Николай Недялков – Община Велико Търново

Инж. Гергана Стойчева  -  Община Стара Загора

Арх. Станимир Тонев  - Община Челопеч

 

17:15ч - Заключителна сесия 

Модератор: д-р инж. Христо Грозданов - Управител на Институт по транспортно строителство и инфраструктура

Проф. д.ик.н инж. Николай Михайлов - Председател на УС на Сдружение „БФТИ“

Христо Алексиев - Министър на ТИТС

Генчо Керезов зам. кмет на СО

Илия Лингорски - Главен икономист на ББР

 

20:00ч - Официална вечеря