Сборник с доклади от XIII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – 2020 г.

България и Балканите – Свързаност

Издател:
Институт по транспортно строителство и инфраструктура ООД
conference@institute-tsi.com
ул. Илиянци 78, София
ISSN 2683-0752
ISBN: 978-619-7573-02-2

its-new-logo-s1