Сборник с доклади от XII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – 2019 г.

Алтернативни методи, подходи и съоръжения при избора на шумозащита
Стр. 122-129 | Автор: Теодора Славчева-Семерджиева

Европейски опит при избор на стандартни шумозащитни съоръжения – шумозащитни стени
Стр. 130-137 | Автор: Теодора Славчева-Семерджиева

Транспортно строителство при защитени територии
Стр. 138-144 | Автори: Момчил Якимов, Иван Якимов

Европейска транспортна инфраструктура. Обзор на методите за класификация на основни транспортни коридори
Стр. 145-154 | Автор: Ванина Кацарова

Надлъжни премествания от сеизмични въздействия при надлези с интегрални устои
Стр. 155-159 | Автор: Петър Николов

Някои особености при моделирането конструктивни и неконструктивни елементи на мостове
Стр. 160-165 | Автор: Петър Николов

Оценка на състоянието на сеизмичното осигуряване на мостовете в България
Стр. 166-171 | Автори: Костадин Топуров, Петър Николов

Издател:
Институт по транспортно строителство и инфраструктура ООД
conference@institute-tsi.com
ул. Илиянци 78, София
ISSN 2683-0752

its-new-logo-s1