Сесия „МИСИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ на “XI Конференция по траснпортна инфраструктура с международно участие””

Уважаеми колеги,

след проведено заседание на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, предвид събитията през последните седмици и проблемите с Пътната безопасност в Република България, се все решение, тази година основният фокус на Конференцията да бъде преориентиран към политиките за Пътна безопасност. Планираме да стартираме Конференцията със сесия на тема „МИСИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“, в която отново ще изкажем нашите идеи за управление на Пътната безопасност; методите за превенция; най – новите научни разработки на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ по темата; ролята на компонентите в системата на Пътната безопасност – „автомобил-път-човек-околна среда“; националните и европейски политики и практики. Ще завършим сесията с дискусия по темата, като целта ни е да предложим конкретни мерки за подобряване на Пътната безопасност.

Общи Условия Политика за Поверителност

Copyright 2021 ConferenceRoad © All Rights Reserved