Пакет Генерален Спонсор

Презентация в сесия по избор

Щанд в изложбената зона. Първа зона до 8м2

Безплатни покани – 3бр.

Отстъпка за допълнителни участници 50%

Фирмено лого в сайта на Конференцията – раздел Генерални спонсори

Фирмено лого на официалните рекламни материали

Фирмено лого на гърба на баджа

Персонална информация за спонсора в официалния мейлинг на Конференцията – 2бр

Персонални места в конферентната зала

Персонална маса на официалната вечеря – до 10 човека

Статии в медийни партньори:

Статия в http://epicenter.bg/ - 1бр

Статия във https://www.flagman.bg/ - 1бр

Продуктов текст в Списание Инфрабилд включително печатно издание, интернет издание http://stroiteli.elmedia.net/bg/ и Фейсбук - 1 страница

Пакет за Спонсор

Презентация в сесия по решение на организаторите

Щанд в изложбената зона. Втора зона до 6м2

Безплатни покани – 2бр.

Отстъпка за допълнителни участници 50%

Сертификат за Спонсор

Фирмено лого в сайта на Конференцията – раздел Спонсори

Фирмено лого на официалните рекламни материали

Персонална информация за спонсора в официалния мейлинг на Конференцията – 1бр

Персонална маса на официалната вечеря – до 6 човека

Статии в медийни партньори:

Статия във https://www.flagman.bg/ - 1бр

Продуктов текст в Списание Инфрабилд включително печатно издание, интернет издание http://stroiteli.elmedia.net/bg/ и Фейсбук – 1/2 страница

Пакет Щанд

Щанд в изложбената зона. Трета зона до 4м2

Безплатни покани – 1бр.

Отстъпка за допълнителни участници 50%