Защо да участвате?

Конференцията поставя най – актуалните проблеми на транспортната инфраструктура и предлага решения, чрез взаимовръзка между администрацията, науката и бизнеса. Форумът е място на излагане на идеи и решения и обсъждането им със широк спектър висши ръководители от сектора.

Новини

15-ото издание на Националната конференция по транспортна инфраструктура представя иновациите и умните градове

Започна 15-та Национална конфернеция по транспортна инфраструктура

Национална конференция по транспортна инфраструктура с 15-то издание

Избери валута